• Grünkorn & Partner Law. A German invested law firm in Vietnam specializing in legal tax business consultation for foreign companies investing Southeast Asia

Grünkorn & Partner Law

Giới thiệu về công ty

Công ty Luật TNHH Grünkorn & Partner là một công ty luật có vốn đầu tư từ Đức tại Việt Nam. Công ty hoạt động trong WTS Network và là một thành viên trong hệ thống Lorenz & Partners. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế và tư vấn doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại khu vực Đông Nam Á. Khách hàng của chúng tôi phần lớn là các doanh nghiệp lớn của Châu Âu đang đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Lưu ý

Chủ sở hữu của phương tiện truyền thông và tên miền lawyer-vietnam:

Tìm hiểu thêm
Nếu bạn muốn nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi,
hãy bấm vào đây để đăng ký:
Grünkorn & Partner Law. A German invested law firm in Vietnam specializing in legal tax business consultation for foreign companies investing Southeast Asia