info@lawyer-vietnam.com
+84 (0) 28 7302 5772

Lưu ý Pháp lý

Chủ sở hữu của phương tiện truyền thông và tên miền lawyer-vietnam:

Grünkorn & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft

Địa chỉ trụ sở chính: Dr.-Wilhelm-Külz-Strasse 35, 15517 Fürstenwalde/Spree, Germany
Luật sư Điều hành: Wolfram Grünkorn
Tel.: +49 33472 5998090
Fax: +49 33472 5998099
Email: Wolfram.Gruenkorn@lawyer-vietnam.com

Cơ quan có thẩm quyền giám sát:

Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg
http://www.rak-brb.de
Grillendamm 2, 14776 Brandenburg an der Havel, CHLB Đức
Tel.: +49 3381 25 33 0
(Wolfram Gruenkorn)
Email: Wolfram.Gruenkorn@lawyer-vietnam.com

Công ty Luật TNHH Grünkorn & Partner (Công ty Luật nước ngoài)

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đăng ký hoạt động từ ngày 28 tháng 02 năm 2014
Giấy đăng ký hoạt động số: 61/TP/ĐKHĐ
MST: 0312677781
Tel: +84 28 7302 5772
Fax: +84 28 6261 8218
Email: info@lawyer-vietnam.com
Giám đốc: Mr. Wolfram Gruenkorn
(Luật sư nước ngoài, tại Việt Nam)

Các quy tắc ứng xử chuyên môn sau đây sẽ có hiệu lực:

  • Berufsordnung (BORA)
  • Fachanwaltsordnung (FAO)
  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft
  • Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)

Bạn có thểm tìm thấy những quy tắc này tại trang www.brak.de theo liên kết “Berufsrecht”.
Ngoài ra, các quy tắc ứng xử chuyên môn của Việt Nam cũng được áp dụng.

Điều khoản sử dụng

Toàn bộ nội dung của trang thông tin điện tử này thuộc quyền sở hữu và quyền quản lý của Công ty Luật TNHH Grünkorn & Partner và được bảo vệ theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Quý khách có quyền tải các nội dung này để sử dụng cho cá nhân nhằm mục đích phi thương mại nhưng mọi sửa đổi hay sao chép đối với những nội dung này đều không được chấp nhận. Những nội dung này sẽ không bị sao chép hay sử dụng khác quy định ở trên dưới bất kỳ hình thức nào.
Việc sử dụng trang thông tin điện tử này phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

Bảo mật:

Nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ người dùng dưới nhiều hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn khi quý khách ghé thăm trang thông tin điện tử của chúng tôi, đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận Bản tin mới. Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê những thông tin này cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Điều khoản về trách nhiệm:

Những liên kết được cung cấp theo đây chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện và cung cấp thông tin và không thể hiện sự xác nhận hay chấp thuận của chúng tôi về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến của bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc về nội dung của những liên kết bên ngoài hoặc các liên kết sau đó. Vui lòng liên hệ trực tiếp những trang thông tin của các liên kết bên ngoài này về mọi vấn đề liên quan đến nội dung của những trang này.

CONTACT US

By filling in this form, you are not engaging to us.