info@lawyer-vietnam.com
+84 (0) 28 7302 5772

Grünkorn & Partner Law

We specializing in legal tax business consultation for foreign companies

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

27 trang tổng quát về các yêu cầu đối với người nước ngoài dự định làm việc tại Việt Nam, cập nhật tháng 2 năm 2017. Xem thêm